Az EWR-Hungary bemutatása

 

A társaság azt tervezi, hogy felépít egy 8000 t/év feldolgozó kapacitású, a legkorszerűbb komplex elektronikai hulladék feldolgozására alkalmas üzemet, amely Európában egyedülálló, alkalmazkodik a képződő vegyes összetételű hulladékhoz, kiemelkedően jó az energiamérlege és igen alacsony másodlagos hulladék termeléssel jár. A projekt magas hányadát (közel 10%) képezi a témával foglalkozó kutató- és felsőoktatással együttműködő képzőhely létrehozása. A beruházás értéke 7 millió euró.

A vezetőség és külső szakemberek által elkészített és ellenőrzött pénzügyi előrejelzések szerint a projekt sikeres beindításához szükséges euró tőkebefektetésre az ingatlan megvételéhez, vagy fejlesztéséhez, a technológiai berendezések legyártatásához, telepítéséhez, a kutatóhely létesítéséhez, illetve az induló időszak első évében szükséges forgóeszközök és kutatói díjak fedezetére van szükség.

A beruházás időtartama: 10 hónap

Megvalósulási helyszíne: Tiszapüspöki (Szolnok megye) 2 hektár területen, saját tulajdonú terület megvásárlásával.


Az EWR Hungary Kft:

A külön erre a projektre összeállt projektcég 4 tulajdonossal alakult meg:

 • Szalay Csaba, (a társaság egyik ügyvezetője) felsőfokú biztonságszervező, nagy banki biztonságtechnikai gyakorlattal, jó szervező, koordináló készséggel

 • Szinay Zoltán, elektromérnök, gyártástechnológus, aki 9 érvényes szabadalom illetve mintaoltalom tulajdonosa a témában,

 • KIVALSH-CASH Kft egy főleg gépjármű bérbeadásával foglalkozó Kft, melynek vezetője Szlávik Alajos, a BRFK volt gazdasági nyomozója széles körű ismeretséggel és jelentős saját vagyonnal a projektcég saját forrásának legnagyobb biztosítéka

 • KF-SEC Kft egy cca 150MFt értékű ingatlanvagyonnal rendelkező ingatlan-hasznosító társaság. Vezetője Kocsis László, villamosmérnök, energia auditor

A társaság azért tervezi most a projekt megvalósítását, mert mind a jelenlegi gazdasági környezet, mind az Európai Unió elvárásai (alternatív energia, tudás alapú gazdaság) determinálják a sikeres és támogatott Uniós mintaüzem felépítését.

A gazdasági válságból való kilábalás mintaüzeme lehet a tervezett létesítmény.

Jelenleg az elektronikai hulladék feldolgozása zömében abból áll, hogy a könnyen leszerelhető és különválogatható részegységeket értékesítik a bontó cégek, a többi anyag granulálásra, vagy egyszerűen csak lerakóban tárolásra kerül. Ennek a jelenleg hulladék hulladékának a feldolgozásával olyan piaci űrt tölt be a tervezett projekt, amely a későbbiek során széles körben elterjeszthető.

A projekttel bizonyítjuk, hogy a társadalom által további használatra alkalmatlan, lejárt élettartamú elektronikai eszközökből nyert másod nyersanyag azonos értékű az alapvertikumban előállított termékkel, s a tevékenység nem csupán a fenntartható fejlődés irányába hat, hanem egy ipari ágazat fejlődésének kiteljesedését eredményezi.A piaci potenciál

Az elektronikai berendezések átlagos élettartam nem haladja meg az 5 évet, a számítástechnikai eszközök ennél rövidebb használati idejűek. Ma Magyarországon több, mint évi 150 ezer tonna a képződő elektronikai hulladék mennyisége.

A projekt célja a háztartási és ipari hulladékok egyre inkább felhalmozódó, és egyelőre alkalmazási lehetőséggel nem bíró elektronikai és műanyag frakciójának értékes alapanyagként való feldolgozása, termikus degradáció folyamatával. Minthogy ezen hulladékok minőségüket nézve inhomogének, feldolgozásuk előkezelést, szelektálást, energiaigényes eljárásokat kíván, melyek jelentősen megnövelik árukat, és ezáltal a direkt recycling nem megoldható, vagy gazdaságtalan az alkalmazásuk. Ezen hulladékok legnagyobb százaléka értékes nemesfém, illetve magas energiatartalmú polimer. Az elektronikus hulladékok osztályozás, előkezelés és aprítás után kerülnek a pirolízis reaktorba, ahol a műanyag degradációjával jelentős mennyiségű iparban használatos rövid láncú szénvegyület, valamint gáz-, olaj- és szén alapú energiahordozó előállítására van lehetőség. A műanyag kémiai újrahasznosítására irányuló folyamat termékeiként keletkező valamennyi anyag felhasználható az iparban, illetve ipari, mezőgazdasági, és lakossági energiaigények kielégítésére. A fém anyagok a salak úsztatón keresztül a galván-kádakba kerülnek, ahol a végleges szétválasztás és finomítás történik.

A projekt megvalósulása két elsődlegesen kiemelt Európai Uniós célkitűzést is megvalósít: hulladékot hasznosít (kezdetben évi 8000 tonna, ezzel szignifikáns mértékben hozzájárul a 25-30%-os hulladék újrahasznosítást elváró Uniós igény kielégítéséhez), illetve alternatív energiát termel. Magyarországon 2013-ig elvárás 11,5% alternatív energia, ebből eddig mindössze 4,5% termelési lehetősége épült fel. 2009 január 1-től műanyaghulladék lerakással történő ártalmatlanítása tilos.A legfőbb feladatok ütemezése

 • tervek, engedélyek

Az üzem felépítéséhez a komplett tervdokumentáció 60%-os készültségi fokban van. Megkezdődtek a tárgyalások a területileg illetékes környezetvédelmi és építési hatóságokkal, és az előzetes támogatásokról biztosítottak.

 • meglévő technológiák elemzése

 • piac- és konkurenciaelemzés

Megtörtént a piacelemzés, piackutatás, mind Magyarország, mind az Unió térségét megvizsgálva. A piacelemzés mind az alapanyag elérhetőségére, minőségére, árára, mind a keletkező végtermékek értékesíthetőségére és piacára, illetve a piac szabályozására kiterjedt.

 • megvalósítás helyszíne

Kiválasztásra került az üzem megvalósítására legalkalmasabb ingatlan, a legkedvezőbb mértékadó paraméterek alapján kiválasztva. Alternatív helyszín is rendelkezésre áll.

 • K+F tevékenység

Elkészült a kutatási terv, a jelen tevékenység továbbfejlesztésére, illetve egy metallurgia és olaj alapkutató labor terve.
A projekt bemutatása, műszaki és környezeti adatok

Alap koncepció

A feldolgozó iparágak között megjelenik a hasznosítható hulladékokból új termék és a hagyományos palettán egyes akár elavult termék vagy szolgáltatás felváltása. A civilizációs hulladék, mint új alapanyag forrás változatlanul rendelkezésre áll, hiszen változatlan gazdasági növekedés mellett is felhalmozódtak megfelelő színvonalú hasznosítás hiányában. Mind az ipari, mind a civil felhasználás során keletkeznek olyan maradékok, melyek további használata nem elég hatékony, mert válogatásuk során az alacsony költséggel kinyerhető forrásokat preferálják. A projekttel bizonyítjuk, hogy a társadalom által további használatra alkalmatlan, lejárt élettartamú elektronikai eszközökből nyert másod nyersanyag azonos értékű az alapvertikumban előállított termékkel, s a tevékenység nem csupán a fenntartható fejlődés irányába hat, hanem egy ipari ágazat fejlődésének kiteljesedésért eredményezi.

Hazai kutatócsoport, a világszerte alkalmazott műanyag- és vegyes hulladék feldolgozási eljárások ismeretében mérlegelte annak lehetőségét, hogy milyen műszaki újdonság jelenthet áttörést a magyarországi hulladékproblémák, különösen a nehezen feldolgozható vegyes elektronikai hulladékok ártalmatlanítására és gazdaságos hasznosítására, és kidolgozott egy elektronikai hulladék termikus hasznosítására alkalmas világszínvonalon élenjáró technológiát.

Ez a technológia alkalmas a használt elektronikai eszköz részekre bontására, a műanyag hulladék hő hatására történő rövid láncú vegyületekre bontására, ahol a betáplált anyag típusától függően lehetségesen keletkező termékek: paraffin-származékok (fűtőolaj), benzinek, aromások, illetve maradék korom. A kivált fém jellegű hulladékok szétválasztása galván-kádakban történik, ahonnan a nagy tisztaságú fém rögtön visszakerülhet a gazdasági körforgásba.Jellemző hulladékarány (például) asztali számítógépek esetében:

Műanyag részek

20-30 %

Fe

20%

Al

14 %

Cu

7%

Ni

1%

Si

24%

Pb, Sn

7%

Egyéb nemes-fémek

0,2%Ez a táblázat is azt mutatja, hogy a jelenleg hulladékként kezelt eszközeinkben potenciálisan milyen sok olyan anyag található, amelyet szétválasztva és megtisztítva ismét visszajuttathatunk a gazdasági körforgásba. Ezzel a művelettel egyrészt csökkentjük a környezet szennyezését, másrész alternatív módon energiát termelünk, és nem bányászati eszközökkel fém alapanyagokat állítunk elő.

A létrejövő 8000 t/év kapacitású üzem technológiai sora elektronikai hulladékok termikus kezelésére, degradációjára, és hidrometallurgiai módszerek segítségével fémek visszanyerésére alkalmas. A technológia a már ismert eljárásokhoz képest abban mutat jelentős előrelépést, hogy kiemelten alkalmazkodik az adott térség hulladékához, és törekszik a minél teljesebb feldolgozásra (hulladék nélküli hulladékfeldolgozás).


 


Átlagos napi termelési mutatók:


Bemenet:

 • 28-30 t elektronikai hulladék


Kimenet:

 • 12-15 t vegyes tiszta fém (vas, alumínium, réz, ezüst, cink, nikkel, stb.)

 • 7-10 t diesel-olaj, ebből 28-32 MW/h áram

 • járulékos hőtermelés 200-280 Gj

 • gáz – folyamat teljes hőigényére elegendő,

 • másodlagos hulladék maximum 1,8 t, ebből veszélyes hulladék maximum 0,2 t.
A jelen felépítésre kerülő üzem innovatív értékei:

 • az egyéb technológiákhoz képest jóval kevésbé érzékeny az input anyag összetételére,

 • környezetterhelése minimális,

 • minimális a működés energiaigénye,

 • sokféle termék keletkezhet – mindegyik az iparban kiemelten keresett – nagyobb az igény, mint amennyi megtermelhető (a keletkező anyagok: finomítói féltermékek – benzinek, aromás vegyületek, paraffinok, korom, vegyes összetételű gáz, amit a technológia önfogyasztása használ fel, nagy tisztaságú nemesfémek),

 • egyszerűen legyártható – optimalizált berendezés, a legmagasabb hatásfokot elérő, legpraktikusabb formák,

 • könnyen telepíthető,

 • telepítési hely iránt igénytelen,

 • egyszerű, jól átlátható és jól vezérelhető technológia,

 • olcsó, de világszínvonalú irányítástechnika/vezérlés,

 • képes kiszolgálni az optimális begyűjtési körzetet (50 km).A projekt egyedülálló abban a tekintetben is, hogy az elektronikai hulladékok feldolgozásának nem csak egy szeletét végzi, hanem a bontástól a teljes szétválasztásig és másodnyersanyag gyártásig, illetve energiatermelésig komplexen megoldja a problémát, mindössze 0,6% végső hulladéktermeléssel. Az üzem alkalmas a vegyes elektronikai hulladékok ártalmatlanítására és gazdaságos hasznosítására. A projekt két EU-s célkitűzést is megvalósít: hulladékot hasznosít és alternatív energiát termel. Az üzemben a legkorszerűbb technológia fog működni, amely számos innovatív értékkel rendelkezik. Célunk, hogy a prototípust elterjesszük az EU területén. A rendszer elektromos és gáz energiáját saját termelés adja. A projektet kiemelkedő szakmai háttérrel rendelkező szakemberek valósítják meg, akik egyben a projekt tulajdonosai is.A beruházás hozzájárul:

 • az EU által kitűzött alternatív energiaforrásokból kinyerhető energianorma eléréséhez,

 • a térség ipari fejlődéséhez, munkahelyteremtéséhez,

 • a műszaki megoldás mintaként kerül létrehozásra, cél más régióban történő bemutatása és megvalósítása.


A projekt nemcsak egy üzem, hanem egy olyan kistérségi üzemi központ, amely a lehető legnagyobb mértékben a helyi gazdasági és társadalmi rendszerekbe ágyazódik be. A beruházás és hosszú távú működés valamennyi elemében biztosítja a helyi lehetőségek, gazdasági struktúrák és munkaerő felhasználását. A projekt lehetővé teszi a megvalósuló erőműben folytatott oktatási és kutatási tevékenységek végzését is. Az oktatási intézmények számára kiváló lehetőség nyílik, mely során az oktatás színvonalát jelentős mértékben emelheti.


A projekt környezeti hasznossága:


A technológia a környezetet minimális mértékben (a hagyományos, illetve eddigi kísérletek alapján kidolgozott módszerekhez képest elenyésző mértékben) terheli, a visszanyert anyagok a környezetet nem terhelik, illetve előállításuk környezetet terhelő más gyártási kapacitásokat szabadít fel. További előnyök:

 • A projekt a környezetet nem, illetve minimálisan terheli, és meglévő környezetterhelést szüntet meg.

 • Megvalósításával további környezetvédő fejlesztésekre nyílik lehetőség.

 • Olyan forrásból termel energiát és más alapanyagokat, ami egyébként nehezen kezelhető, a környezetet hosszú (beláthatatlan) ideig terhelő, folyamatosan növekvő hulladék-halom lenne.


A társadalmi hasznosság


Munkahelyek teremtése. Jelenleg hazánkban a munkanélküliség átlagosan meghaladja a 10%-ot. A projekt kiszemelt térségében, Tiszapüspökiben ennél még rosszabb a helyzet. Hiába fekszik a település országos fő közlekedési útvonal közelében, mivel zsák-település, helyzete elmaradott, sok a képzetlen lakója, és jellemző, hogy az alacsonyan képzettek nem jutnak munkához. A tervezett projekt már beindulás után több, mint 25 főt tud foglalkozatni, nem beszélve a beszállítóknál jelentkező másodlagos foglalkoztatottságról. Nemcsak speciális szakemberek alkalmazására van lehetőség, a szükséges dolgozói létszám mintegy harmada lehet szakképzetlen, akiknek a betanítását elvégezzük, és hosszú távon munkát biztosítunk számukra.


A projekt egyedülálló technológiát mutat be, ami a működés megkezdése után, mint ’zöld’ mintaprojekt fog szerepelni, nem csak Magyarország, hanem egész Európa érdeklődői számára.


Az üzem működésében lehetőséget fogunk arra is teremteni, hogy diákok részére gyakorlati helyként szerepeljen.


K+F: A Lisszaboni Akcióprogram kiemelt prioritása a tudás alapú gazdaság. Szeretnénk a megvalósuló üzemünkben egy akkreditált kutatólabort is létrehozni, ahol egyesíthetjük az egyetemek szakirányú kutatómunkáját, és a saját gyakorlati tapasztalatokból adódó gyakorlati továbbfejlesztési stratégiákat. Szeretnénk tudásunkat nemzetközivé tenni, Európa összes hasonló területén dolgozó tudósok tapasztalatcseréjéhez üzemi platformot biztosítani.


A projekt helyszíne


A projekt elsődlegesen tervezett helyszíne Tiszapüspöki. A település az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Törökszentmiklósi kistérségben, Szolnoktól (a megyeszékhelytől) 18 km-re fekszik. A helyszín az alábbi szempontok alapján lett kiválasztva:

 • Jó megközelíthetőség a 4-es főút (pár éven belül az M4 autópálya) mentén

 • Ipari energia nagyfogyasztók közelsége .

 • Alapanyag 50km-es körzetben megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre áll.

 • A technológia működése a környezetet ne zavarja.

 • A későbbi bővítéshez álljon rendelkezésre terület.

 • A település vezetősége örömmel fogadja a projektet a munkahelyteremtés miatt (helyi iparűzési adó mentes)


Az ingatlan 2 ha telek, a település déli peremén, a 4-es főútról a településre bevezető út mentén.

Tekintettel arra, hogy az uralkodó szélirány a térségben Ny-ÉNy irányú, még havaria esetén sem juthat el érzékelhető mennyiségű káros anyag kibocsátás a lakott területekre.

A kiválasztott terület legalább 30 km-es körzetében nem található semmilyen védett környezeti érték.

 Management és szervezeti felépítésA vállalkozás vezetésében a tulajdonosi és a felső vezetői kör egybeesik. A tulajdonosok, mint ügyvezetők közvetlenül részt vesznek az irányításban. A társaság irányítása lineáris-funkcionális szervezeti felépítés vonalán történik, centralizált irányítással.

Döntési jogkör az ügyvezetők kezében

 • a vállalat napi működésével kapcsolatban kizárólagosan,

 • a beruházási és fejlesztési tevékenységekben a társ-tulajdonosokkal történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után.

A vállalkozást 2 fő ügyvezető irányítja. A vállalkozás hajtóerejét a tulajdonosok (és ügyvezetők) magas fokú szakmai hozzáértése és kompetenciája jelenti.

A szakmai rész vezetése az üzemvezető kezében van, aki koordinálja és irányítja a termelésben közvetlenül részt vevő, zömében betanított munkások feladatait. Munkája a műveletek folyamatos fejlesztése, a sarzsok közötti átállási idő optimalizálása.

Az ipari üzemek működésének egyre erősebben kulcs feladata a minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek hatékony működtetése, ami az üzem beindulását követően az egyik elsődleges elvégzendő tevékenység lesz.

A kulcsfontosságú posztokon (közvetlen termelésirányító, üzemvezető) magas a döntési szabadság.

A tervezett fejlesztés megvalósulásával vállalkozás fő profilja az elektronikai hulladék termikus degradációja lesz, egy 8000 t/év kapacitású, szakaszos üzemű reaktorral.

 


Elektronikai hulladékból éltető energia

Talpalatnyi Földünk védelméért...

Partnerünk:

Facebook